Kotlíkové dotace


Kotlíkové dotace na kotle EkoScroll
V roce 2019 ještě v některých krajích dobíhá druhá vlna dotací na kotle na uhlí a pelety, ale zároveň v letošním roce Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací. Ve třetí vlně již nebude možné podpořit pořízení automatických kombinovaných kotlů na uhlí/pelety. V nově vyhlášené třetí výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3 125 000 000 korun a vyměněno dalších až 30 tisíc starých kotlů.
Konkrétní termíny pro příjem žádostí budou postupně zveřejňovány krajskými úřady během roku 2019.
Vybrané informace pro zájemce o třetí výzvu kotlíkových dotací

 1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 2. Podporovány budou – automatické kotle na biomasu, kotle na biomasu s ručním přikládáním, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
 3. Výše dotace u kotlů je:
  • - u automatických kotlů výhradně na biomasu 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč
  • - u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč
  • prioritní oblasti měst a obcí – bonus 7 500 Kč
 4. Uznatelnost nákladů je stanovena  od 15. července 2015.
 5. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus až 20 000 Kč
 6. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.
 7. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
Dotační kotle naší značky na biomasu (pelety): EKOSCROLL ALFA PELLET a EKOSCROLL BETA

Potřebujete poradit s kotlíkovou dotací nebo si nechat zpracovat všechny podklady pro podání na příslušný krajský úřad, vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat.

 

Náš partner pro Kotlíkové dotace

 
Potřebujete poradit s kotlíkovou dotací nebo si nechat zpracovat všechny podklady pro podání na příslušný krajský úřad, vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat.