Hořák s otočnou komorou

Hořák s otočnou komorou
  • otočná spalovací komora hořáku ze žáruvzdorné nerezové oceli
  • díky otáčení komory se hořák sám čistí, což umožňuje spalování pelet horší kvality nebo agropelet
  • možnost nastavení poměru primárního a sekundárního spalovacího vzduchu
  • snadná montáž a demontáž 
  • nároky na čištění a údržbu jsou díky otáčecí komoře minimální
  • hořák ovládá řídící jednotka EcoMax 850P