Kotlíkové dotace


Kotlíkové dotace na automatické kotle a kotle na dřevo EkoScroll
V roce 2019 ještě v některých krajích dobíhá druhá vlna dotací na kotle na uhlí a pelety, ale zároveň v letošním roce Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací. Ve třetí vlně již není možné podpořit pořízení automatických kombinovaných kotlů na uhlí/pelety. V nově vyhlášené třetí výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3 125 000 000 korun a vyměněno dalších až 30 tisíc starých kotlů.

Vybrané informace pro zájemce o třetí výzvu kotlíkových dotací

 1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 2. Podporovány jsou – automatické kotle na biomasu (automatické kotel EkoScroll ALFA PELLET a automatické kotel EkoScroll BETA), kotle na biomasu s ručním přikládáním (kotel EkoScroll DELTA S), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
 3. Výše dotace u kotlů je:
  • - u automatických kotlů výhradně na biomasu 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč
  • - u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč
  • prioritní oblasti měst a obcí – bonus 7 500 Kč
 4. Uznatelnost nákladůna výměnu kotle je stanovena  od 15. července 2015.
 5. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus až 20 000 Kč
 6. Jako přílohu žádosti o dotaci je nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na tuhá paliva.
 7. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
Dotační automatické kotle a kotle na dřevo naší značky na biomasu (pelety, dřevo): EKOSCROLL ALFA PELLET , EKOSCROLL BETA, EKOSCROLL DELTA S

Potřebujete poradit s kotlíkovou dotací nebo si nechat zpracovat všechny podklady pro podání na příslušný krajský úřad? Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat.

 

Náš partner pro Kotlíkové dotace