Kombinovaný kotel na dřevo a pelety DELTA

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety DELTA Kombinovaný kotel na dřevo a pelety DELTA Kombinovaný kotel na dřevo a pelety DELTA
 • kombinace splynovacího kolte na dřevo a kotle na pelety
 • garanční palivo: dřevěná polena a dřevní pelety EN PLUS A1
 • kotle splňují EKODESIGN
 • výkono 20 kW
 • snadný přechod mezi spalováním kusového dřeva a pelet
 • automatické zapalování a vyhasínání hořáku
 • velkokapacitní zásobník pelet o objemu 325 litrů
 • automatická modulace výkonu hořáku v rozsahu 30 - 100 %
 • snadné čištění výměníku kotle a automatické čištění hořáku
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • velká přikládací dvířka a přikládací komora
 • žárobetonová tryska
 • certifikováno v SZU Brno
 • třída energetické účinnosti: A+
 
Těleso výměníku kotle má konstrukci se svislým trubkovým výměníkem, který je vyroben z 5 mm silného kotlového plechu P265GH.  Výhoda svislých výměníků spočívá v minimálních nárokcích na čištění. Svislé výměníky se nezanáší jako vodorovné a díky tomu mají větší účinnost a delší životnost. Originální řešení tohoto kotle a použitý kvalitní materiál zajišťují dlouholetou životnost kotle. Díky konstrukčnímu řešení je možné v kotli spalovat kusové dřevo, nebo lze kotel provozovat v automatickém režimu při spalování pelet.
Hořák a řídící jednotka:
Do automatických kotlů DELTA instalujeme hořák s funkcí automatického zapalování, vyhasínání, čištění a plynulou modulací výkonu.
Popis práce automatického kotle:
Ve velkokapacitním zásobníku paliva o objemu 325 litrů je zabudovaný podavač paliva, který dávkuje palivo do hořáku kotle. Řídící jednotka automaticky zvyšuje a snižuje výkon hořáku v závislosti na teplotě vody ve výměníku kotle a na základě komunikace s prostorovým termostatem automaticky vyhasíná a opětovně zapaluje hořák. V případě použití wi-fi modulu je možné kotel kontrolovat a ovládat přes internet. Jednoduchou demontáží hořáku, lze kotel přestavět na splynovací kotel na dřevo. Hořák je připevněn na otočném mechanizmu a v případě demontáže se pouze odklopí od kotle a montážní otvor po hořáku se zadělá krycími dvířky. Přestavba nazabere delší čas jak 2 minuty.
 
 

Hořák s otočnou komorou

Hořák s otočnou komorou
 • otočná spalovací komora hořáku ze žáruvzdorné nerezové oceli
 • díky otáčení komory se hořák sám čistí, což umožňuje spalování pelet horší kvality nebo agropelet
 • možnost nastavení poměru primárního a sekundárního spalovacího vzduchu
 • snadná montáž a demontáž 
 • nároky na čištění a údržbu jsou díky otáčecí komoře minimální
 • hořák ovládá řídící jednotka EcoMax 850P

EcoMAXX 850P

EcoMAXX 850P
Výhody a funkce regulace
 • menu v českém jazyku
 • možnost osazení řídící jednotky dotykovým displejem (příplatek 2953,-)
 • automatické zapalování a vyhasínání hořáku
 • plynulá modulace výkonu
 • nastavení výkonu ventilátoru
 • možnost aktualizace softwaru
 • ovládání kotle a čerpadla UT termostatem
 • ovládání kotlového čerpadla, čerpadla UT a TUV
 • režim práce léto / zima
 • dálkové ovládání ve dvou verzích (ecoSTER / ecoSTER TOUCH)
 • ekvitermní regulace
 • nastavení dezinfekce TUV
 • řízení směšovacího ventilu
 • možnost připojení rozšiřujícího modulu pro řízení dalších dvou směšovacích ventilů
 • možnost připojení rozšiřujícího modulu pro řízení nabíjení akumulační nádrže a dalších dvou směšovacích ventilů
 • možnost připojení rozšiřujícího modulu pro ovládání kotle přes internet
 • ochrana zpátečky