Plynový kondenzační kotel EkoScroll CD 75H a EkoScroll CD 100H

Plynový kondenzační kotel EkoScroll CD 75H a EkoScroll CD 100H Plynový kondenzační kotel EkoScroll CD 75H a EkoScroll CD 100H
  • Výkonová řada: 79 a 99 kW

  • Nominální účinnost 50/30°C [%]: 105,8

  • Nerezový výměník

  • Možnost ekvitermní tegulace

  • Záruka 3 roky

  • Modulace výkonu 1:9

  • Snadné uživatelské nastavení


    Závěsný kondenzační kotel s vysokým výkonem pro topení a přípravu eplé vody v externím zásobníku. Kotel tvoří dvě autonomní kotlové jednotky. Obě jednotky jsou umístěny vedle sebe do jedné skříně a jsou vzájemně hydraulicky kaskádově propojené. Každá jednotka má svoji vlastní řídící elektroniku a lze je provozovat samostatně nebo společně v kaskádě. V případě použití jednoho kotle EkoSCroll CD 75H nebo 100H v topném okruhu se tedy nejedná o kotelnu III. kategorie podle ČSN 07 0703.