Kotel DELTA 5. emisní třída - Dřevo

Kotel DELTA 5. emisní třída - Dřevo Kotel DELTA 5. emisní třída - Dřevo
 • garanční palivo: dřevěná polena 
 • výkonová řada: 20, 30 a 38 kW
 • velká přikládací dvířka
 • snadné čištění dopalovací komory a výměníku kotle
 • nerezové krycí plechy ve spalovací komoře
 • trubkový výměník
 • žárobetonový rošt a dopalovací komora
 • řídící jednotka s funkcí řízení akumulačního zásobníku a směšovacího ventilu
 • třída energetické účinnosti: A+
 • účinnost 92,2%
 • EKODESIGN: splňuje
 • emisní třída kotle: 5
 • certifikováno v SZU Brno


Popis kotle DELTA

Zplyňovací kotle na dřevo DELTA jsou určené pro úsporné vytápění a pro ohřev teplé vody.

Kotel zplyňuje měkké i tvrdé dřevo a dřevní odpad. Díky účinnosti převyšující 82 % je provoz tohoto kotle maximálně úsporný. Kotel splňuje limity pro 5. emisní třídu a EKODESIGN a je zařazen do třídy A+ v energetické účinnosti.Těleso kotle má tvar kvádru a je svařeno z kotlového plechu. V přední části jsou dvoje dvířka, horní slouží jako přikládací, spodní jako dvířka popelníková. V zadní části kotlového tělesa je trubkový výměník. Čistící otvor výměníku je umístěný na horní straně kotle spolu s otvorem pro výstupní vodu a řídící jednotkou. Na zadní straně kotle je otvor pro vstupní vodu, otvor pro napouštěcí ventil, odtahový ventilátor a vybírací otvor pro čištění kotle. Na pravé straně kotle jsou vstupy pro dochlazovací zařízení. Rošt a tryska spalovací komory kotle jsou vyrobeny ze žárobetonu. Řídící jednotka kotle ovládá provoz a výkon ventilátoru v závislosti na teplotě kotle a teplotě spalin, ovládá čerpadla UT a TUV, řídí ohřev akumulačního zásobníku, pracuje s pohonem směšovacího ventilu topného systému.

EcoMAX 800 D

EcoMAX 800 D EcoMAX 800 D
Výhody a funkce regulace
 • menu v českém jazyku
 • nastavení výkonu ventilátoru
 • možnost aktualizace softwaru
 • ovládání nabíjená akumulační nádrže
 • ovládání kotlového čerpadla, čerpadla UT a TUV
 • režim práce léto / zima
 • dálkové ovládání ve dvou verzích (EcoSTER / EcoSTER TOUCH)
 • ekvitermní regulace
 • nastavení dezinfekce TUV
 • řízení směšovacího ventilu
 • možnost připojení rozšiřujícího modulu pro řízení dalších dvou směšovacích ventilů
 • možnost připojení rozšiřujícího modulu pro řízení nabíjení akumulační nádrže a dalších dvou směšovacích ventilů
 • možnost připojení rozšiřujícího modulu pro sledování kotle přes internet