Kotel DELTA S 5. emisní třída - Dřevo a dřevní odpad

Kotel DELTA S 5. emisní třída - Dřevo a dřevní odpad Kotel DELTA S 5. emisní třída - Dřevo a dřevní odpad
 • garanční palivo: dřevěná polena 
 • další palivo: dřevní odpad
 • výkonová řada: 16 a 23,5 kW
 • velká přikládací dvířka
 • snadné čištění dopalovací komory a výměníku kotle
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • trubkový výměník
 • nerezový tryska
 • žárobetonová dopalovací komora
 • řídící jednotka s funkcí řízení akumulačního zásobníku
 • třída energetické účinnosti: A+
 • EKODESIGN: splňuje
 • emisní třída kotle: 5
 • certifikováno v SZU Brno


Popis kotle DELTA

Zplyňovací kotle na dřevo DELTA jsou určené pro úsporné vytápění a pro ohřev teplé vody.

Kotel zplyňuje měkké i tvrdé dřevo a dřevní odpad. Díky účinnosti převyšující 88 % je provoz tohoto kotle maximálně úsporný. Kotel splňuje limity pro 5. emisní třídu a EKODESIGN a je zařazen do třídy A+ v energetické účinnosti. Díky tlačnému ventilátoru a trysce ze žáruvzdorné nerezové oceli je možné v kotli spalovat i vlhčí dřevo a dřevěný odpad, jako jsou hobliny, kůry, štěpka atd. Propracovaná konstrukce umožňuje provádět snadnou údržbu kotle, včetně výměny náhradních dílů. 
Těleso kotle má tvar kvádru a je svařeno z kotlového plechu. V přední části jsou dvoje dvířka, horní slouží jako přikládací, spodní jako dvířka popelníková. V zadní části kotlového tělesa je trubkový výměník. Čistící otvor výměníku je umístěný na horní straně kotle spolu s otvorem pro výstupní vodu a řídící jednotkou. Na zadní straně kotle je otvor pro vstupní vodu, otvor pro napouštěcí ventil, dochlazovací zařízení a sopouch kotle. Na boku kotle je páka pro otvírání zatápěcí klapky. Tlačný ventilátor je umístěný pod krycím plechem mezi dvířky na přední straně kotle. Řídící jednotka kotle ovládá provoz a výkon ventilátoru v závislosti na teplotě kotle a teplotě spalin, ovládá čerpadla UT a TUV a řídí ohřev akumulačního zásobníku.

AK 3000

AK 3000 AK 3000
Výhody a funkce regulace
 • obrázkové menu 
 • automatické nastavení výkonu ventilátoru
 • ovládání nabíjená akumulační nádrže
 • ovládání kotlového čerpadla a čerpadla TUV
 • možnost připojení rozšiřujícího modulu pro řízení dvou směšovacích ventilů
 • možnost řízení směšovacích ventilů podle ekvitermní regulace