Dřevní pelety

Dřevní pelety Dřevní pelety
Technické parametry vhodných pelet:
  • průměr - 6 mm
  • materiál - čisté suché smrkové hobliny bez kůry a pojiv
  • sypná hmotnost:- min. 600kg/m3 a max. 750kg/m3
  • výhřevnost - min. 17 MJ/kg
  • popelnatost - max. 0,35%
  • obsah vody - max. 8%
  • s certifikátem EN plus A1 
 
    Společnost BIOMAC s.r.o. je jedním z největších výrobců ekopaliv na trhu ve formě dřevěných pelet a briket, které se vyrábí  z dřevního odpadu – piliny, hobliny. Současně je společnost také předním distributorem ekopaliv v rámci Evropy. Pelety splňují certifikaci ENplus A1, která je dnes už mezinárodním standardem. Distribučními kanály společnosti na českém trhu je síť přes 50 prodejen s možností dopravy až do domu a několik ertifikovaných cisteren pro rozvoz volně ložených pelet nejen pro domácnosti.